Condicions de Partipació

Condicions econòmiques

Els participants rebran un mínim de 1000€ + IVA per dues representacions, segons les conveniències del programa i dels possibles formats del Festival.

Allotjament i manutenció

En el cas que fos necessari, les despeses d’allotjament, manutenció i si fos necessari els desplaçaments correran a càrrec dels participants.

Condicions tècniques

Els intèrprets faran constar les seves necessitats tècniques. Un cop es determini si han estat seleccionats i es coneguin les condicions de l’espai, s’adaptarà (si convé) a aquest.

Disponibilitat

La presentació de propostes implica la reserva de disponibilitat per als dies i horaris seleccionats al formulari del Festival. Un cop feta la selecció, es pactarà el dia o dies concrets d’actuacions.

Amb la inscripció, els intèrprets es comprometen a mantenir la disponibilitat indicada a la fitxa fins a la resolució, comunicant al Festival qualsevol canvi que es pugui produir.

Drets dimatge

“Musiquem Lleida” reconeix els drets d’imatge dels intèrprets. Atès el caràcter promocional del Festival aquest es reserva el dret d’utilitzar el material aportat amb finalitats promocionals, presents o futures, del “Musiquem Lleida”. Tanmateix, el Festival podrà difondre de forma total o parcial actuacions dels intèrprets seleccionats depenent del format final que s’adopti per les representacions així com per a la seva promoció tant en format de vídeo com fotogràfic a les seves xarxes o canals audiovisuals.

Selecció

“Musiquem Lleida” disposarà d’un equip que avaluarà el nivell de cada grup que sol·liciti la participació que tindrà en compte:

  • La qualitat musical.
  • La diversitat de gèneres musicals i de grups.
  • La facilitat de connexió amb el públic. Resolució de la selecció “Musiquem Lleida” contactarà amb els grups seleccionats abans del 20 de juliol de 2021. Els grups que no hagin rebut una resposta després d’aquesta data no hauran estat seleccionats.